Политика за поверителност

1. Цел

Отношението на Саджитериус относно поверителност на данните

Посочената по-долу политика се отнася за личните данни, които Саджитериус ЕООД (по-нататък Саджитериус) може да събира, как Саджитериус използва и защитава тези данни и с кого може да ги споделя. Тази политика има за цел да уведоми лицата относно личните данни, които са съобразени със закона и разпоредбите за поверителност на данните, които Саджитериус управлява.

Саджитериус насърчава нашите служители, независими изпълнители, клиенти, доставчици, търговски посетители, бизнес сътрудници, инвеститори и други заинтересовани страни да прочетат тази политика. Използвайки нашия уебсайт или предоставяйки лични данни, вие потвърждавате, че разбирате и се съгласявате да бъдете обвързани с тази политика и се съгласявате, че Саджитериус може да събира, обработва, прехвърля, използва и разкрива вашите лични данни, както е описано в тази политика.

2. Лични данни
Саджитериус се ангажира да спазва всички разумни предпазни мерки, за да гарантира поверителността и сигурността на личните данни, събрани от компанията. По време на използването на нашия уебсайт или чрез друга комуникация с нас, личните данни могат да бъдат събирани и обработвани от Саджитериус. Саджитериус  събира лична информация за лицето (например Име, фирма, адрес, телефонен номер и имейл адрес), която съзнателно предоставяте или чрез регистрация, проучване, отговаряне на въпроси или по друг начин за използване в нашите търговски отношения. Понякога можем да събираме допълнителни лични данни, които доброволно предоставяте, включително, но не само, наименование на длъжността, допълнителна информация за контакт, дата на раждане, хобита, области на интерес и професионални връзки.

3. Използване на лични данни

Уебсайтът на Саджитериус е предназначен да се използва от клиенти на Саджитериус, търговски посетители, бизнес сътрудници, инвеститори и други заинтересовани страни за бизнес цели. Личните данни, събрани от Саджитериус чрез уебсайта му или по друг начин, се използват в подкрепа на нашите търговски отношения с вас, включително, но не само, обработка на клиентски поръчки, поръчки от доставчици, управление на акаунти, запознаване с нуждите на клиентите, отговаряне до запитвания и осигуряване на достъп до информация. Също така, в съответствие със закони и разпоредби на съответната юрисдикция за поддържане на нашите отношения с вас:

  • можем да споделяме лични данни с нашите партньори, за да разберем по-добре вашите бизнес нужди и как можем да подобрим нашите продукти и услуги;
  • можем да използваме доставчици на услуги като трети страни, за да ни съдействат при събирането, подготовката или обработката на лични данни във връзка с услуги, свързани с нашите бизнес отношения;
  • ние (или трета страна от наше име) можем да използваме лични данни, за да се свържем с вас относно оферта на Саджитериус в подкрепа на вашите бизнес нужди или да провеждаме онлайн проучвания, за да разберем по-добре нуждите на нашите клиенти; и
  • можем да използваме лични данни за маркетингови и промоционални дейности.

Ако решите да не използвате вашите лични данни, използвани за поддържане на отношенията ни с клиентите (особено директен маркетинг или пазарни проучвания), ние ще уважим вашия избор. Ние не продаваме вашите лични данни на трети страни, нито ги споделяме с трети страни, освен както е посочено в настоящата политика. Саджитериус ще запази личните ви данни, стига да поддържате връзки с клиенти на  Саджитериус.

  1. Доставчици на услуги на трети страни

Саджитериус е търговският оператор на своя уебсайт и използва доставчици на услуги, за да съдейства за хостинг или по друг начин чрез обработка на данни, за предоставяне на софтуер и съдържание за нашите сайтове и за предоставяне на други услуги. Саджитериус може да разкрива лични данни, предоставени от вас на тези трети страни, които предоставят такива услуги по договор за защита на вашите лични данни. Освен това, когато е в съответствие със законите и разпоредбите на съответната юрисдикция, Саджитериус може да разкрива лични данни, ако такова разкриване:

  • е използване на личните данни за допълнителна цел, която е пряко свързана с първоначалната цел, за която са събрани личните данни;
  • е необходимо за подготовка, договаряне и изпълнение на договор с вас;
  • изисква се от закона или от компетентните правителствени или съдебни органи;
  • е необходимо за установяване или запазване на правен иск или защита.

5. Нелични данни, събирани автоматично

Когато получите достъп до уебсайта на Саджитериус, ние можем автоматично (т.е. не по регистрация) да събираме нелични данни (например Вид на използвания интернет браузър и операционна система, име на домейн на уебсайта, от който сте дошли, брой посещения, средно време, прекарано на сайта, прегледани страници). Можем да използваме тези данни и да ги споделяме с нашите партньори и свързани с тях доставчици на услуги, за да наблюдаваме посещаемостта на нашите уебсайтове и да подобрим тяхната ефективност или съдържание.

Бисквитките са информация, съхранявана автоматично на компютъра на потребителя на уебсайта. Когато потребителят разглежда уебсайта на Саджитериус, Саджитериус може да съхранява някои данни на компютъра на потребителя под формата на „бисквитка“, за да разпознае автоматично потребителя при бъдещи посещения на уебсайта на Саджитериус. Саджитериус полага усилия, за да гарантира спазването на законите и разпоредбите на съответните юрисдикции по отношение на бисквитките. Моля, прочетете нашата политика за бисквитки.

7. Сигурност и запазване на данни

Саджитериус ще предприеме разумни предпазни мерки, за да защити личните данни, които притежава, срещу риск от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване. Саджитериус периодично преразглежда мерките си за сигурност в опит да гарантира поверителността на личните данни.

Саджитериус ще използва личните данни само по начини, които са съвместими с целите, за които са били събрани или впоследствие упълномощени от вас.

Като цяло Саджитериус ще съхранява лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за специфичната цел на обработката и в съответствие с политиката за управление на архивите на Саджитериус, или както друго се изисква от законите и разпоредбите на определена юрисдикция.

8. Актуализиране и изменение на Политиката за поверителност

Тази Политика за поверителност може да варира във времето – също поради възможно влизане в сила на нови специфични за сектора регламенти, актуализиране или предлагане на нови услуги или технологични иновации – следователно потребителят / посетителят се насърчава да се консултира периодично с тази страница.

Този документ е актуализиран на 21/07/2020.